zonky

Služba Zonky.cz je registrována u České národní banky. Má dvě licence a to licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a licenci platební instituce. Jako jediná česká peer-to-peer platforma má přístup do Bankovního i Nebankovního registru klientských informací a na její činnost také Česká národní banka dohlíží. Zonky provozuje tzv. P2P lending, což znamená, že funguje pouze jako platforma, která on-line propojuje lidi, kteří chtějí půjčku, s lidmi, kteří chtějí půjčit a tím zhodnotit své peníze.

Zonky tedy pracuje pouze jako online zprostředkovatel, který podle rizikovosti ohodnotí zájemce o půjčku ratingem s daným úrokem a vystaví jeho poptávku na internetovém tržišti. Tam si ji může nalézt investor. Zonky také hlídá veškeré právní a administrativní záležitosti, rozděluje jednotlivé splátky investorům a řeší případné vymáhání nesplácených pohledávek.

Zonky investice nijak nezajišťuje. Pokud klient přestane splácet, ztráta jde na vrub investora. Proto je nejdůležitější, aby investoři investovali uvážlivě a co nejvíce diverzifikovali své portfolio.

Úroky mají poměrně širokou škálu a to v rozmezí od 2,99 % p.a. až do 19,99 % p.a. Za zprostředkování přes Zonky odvede žadatel 2 % z půjčené částky. Poplatek platí i investoři z proinvestovaných peněz. Podle ratingu se poplatek pohybuje od 0,2 % do 5 % p. a. Pro porovnání, tradiční banky půjčují obvykle s úrokem 6 až 13 % Půjčit si je možné částku mezi 20 tisíci až 750 tisíci Kč.

Jak si půjčit?

Aby si mohl klient na Zonky půjčit, musí nejprve vyplnit do krátkého dotazníku základní údaje o sobě, svém zaměstnánípříjmech atd., přičemž platí, že čím víc o sobě sdělí, tím lépe. Klient má možnost vyplnit také svůj životní příběh, proč si chce půjčit a na co. Dobrý příběh může lidi motivovat k půjčení a může mu zařídit i lepší rating, tedy i úrok.

Vyplněné údaje musí klient doložit doklady totožnosti, výpisy z účtů či dalšími doklady o příjmu. Zonky pak samo nahlíží do registrů neplatných průkazů, SOLUSuInsolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, Administrativního registru ekonomických subjektůŽivnostenského rejstříkuKatastru nemovitostí nebo Nebankovní a Bankovní registr klientských informací. K zhodnocení klienta ale využívá i další dostupné informace, např. sociální sítě.

Dle toho Zonky ohodnotí důvěryhodnost klienta a přidá mu rating s daným úrokem. Zákazník si sám vystaví příběh, například i s fotkou na tržiště, kde si ho investoři mohou přečíst a dle svého uvážení investovat po dobu 2 dnů. Služba je plně anonymní. Osobní údaje na tržišti nejsou.

Získané peníze Zonky ihned po vybrání odesílá zákazníkovi na účet. Přidělený úrok snížený o poplatek platformě je i výnos pro investory. Půjčky se splácí přímo Zonky, která je rozdělí mezi zainteresované investory. Klient tedy komunikuje pouze se Zonky a všechny jeho osobní údaje kromě příběhu zůstanou pro investory skryté.

Jak investovat?

Aby se mohl klient stát investorem, musí se nejprve zaregistrovat na stránkách Zonky.cz. Klient k tomu potřebuje dva průkazy totožnosti a číslo bankovního účtu. Z účtu si poté pošle peníze přímo do svého profilu. Nejnižší možná investice je 200 Kč, nejvyšší do jedné půjčky 5 000 Kč.

Investor si poté vybírá, do kterých půjček své peníze investuje na online tržišti. To je platforma, na které jsou umístěny příběhy žadatelů o půjčky u Zonky. Žadatelé jsou přitom označeni podle stupnice od A až po D. Ve skupině A jsou lidé, u kterých je riziko toho, že přestanou splácet, nejmenší. U D je to logicky naopak a tito klienti patří do skupiny rizikových. Mezi tím jsou samozřejmě B a C, která značí střední a vyšší riziko. Čím vyšší je riziko, tím vyšší je úrok pro člověka, který si půjčí a tím vyšší je výnos investora.

Investor si sestavuje své portfolio podle vlastních preferencí. Zonky ovšem nabízí rady a tipy, ve kterých doporučuje neivestovat pouze jednomu žadateli, ale postupně vybudovat portfolio se 100 a více půjčkami. Čím větší je diverzifikace portfolia, tím přesněji odpovídají data statistice a odhady výnosů a ztrát a klient tak má spolehlivější přehled o rizikovosti svých investic.

Základní typy portfolií jsou pak v podstatě tři. Konzervativní, balancované a progresivní. U toho prvního převažuje investice do lepších ratingů, ale s nižším výnosem. U balancovaného převažuje investice do středně rizikových půjček, ovšem s poměrně slušným výdělkem. Poslední skupinou je pak takzvané progresivní portfolio, kde převažují investice do ratingu B a C.

Rezervační systém

O určité typy půjček je mezi investory na online tržišti velký boj. Zonky proto v lednu 2019 spustil rezervační systém pro investory, aby tak všichni měli šanci dostat do svého portfolia i ty nejlákavější půjčky. Zároveň si každý investor pomocí rezervací může vybudovat silné portfolio.

Rezervační systém je možné využívat v mobilní aplikaci. V záložce rezervace si klient zvolí, o jaké půjčky má zájem. Vybrat si pak můžete podle ratingu, délky investice nebo toho, jestli je půjčka pojištěná. Systém ho následně zařadí do fronty s ostatními investory. Pak stačí počkat, než se vybrané půjčky objeví na tržišti. Poté se začne fronta hýbat od shora dolů a po 200 korunách se částka určená pro rezervace rozdělí mezi investory. Jakmile je klient na řadě, může jednoduše rezervaci přijmout. Rezervace platí 13 hodin. Pokud ale zůstane nevyužitá či ji investor odmítne, automaticky se nabídne dalšímu investorovi v pořadí.

V případě, že investor nemá v danou chvíli na svém profilu dostatek peněz, fronta ho přeskočí a rezervaci může znovu využít v momentě, kdy bude mít v peněžence dostatek financí.

Pokud se nenajde dostatečné množství investorů, maximálně po 26 hodinách se část určená pro rezervační systém vrací na tržiště.