Hodný, zlý a divný

Hodnocení: Název: 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 Hrají Země: South Korea Yoon Tae-goo, the Weird Song Kang-ho Režie: Cho Hwa-sung Park Chang-yi, the Bad […]