Škola hada

Hodnocení: Název: 蛇形刁手 Hrají Země: Hong Kong Chien Fu Jackie Chan Režie: Yuen Woo-ping Beggar, Pai Chang Tien Yuen Siu-Tien Délka: 98min Master Shang Kuan […]