Kung-fu nářez

Hodnocení: Název: 林世榮 Hrají Země: Hong Kong Lam Sai-wing / ‚Butcher Wing‘ Sammo Hung Režie: Yuen Woo-ping Foon Yuen Biao Délka: 108min Weird Cat Chung […]