Kung-fu bratři

Hodnocení: Název: 雜家小子 Hrají Země: Hong Kong Yipao Yuen Biao Režie: Raymond Chow Blinking Beggar Sammo Hung Délka: 92min Old Fox / Chia Wu Dao […]