Kdo s koho

Hodnocení: Název: 暗戰 Hrají Země: Hong Kong Insp. Ho Sheung Sang Lau Ching-Wan Režie: Johnnie To Mr Cheung Andy Lau Délka: 93min Leung Yuen Ting […]